Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Det retspsykiatriske omsorgsarbejde

Om uddannelsen

Formålet med uddannelsen er, at det personale, der er beskæftiget på retspsykiatriske afdelinger, får øget kendskab til den særlige jura, der er knyttet hertil.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 48289

Hent uddannelsesmaterialer

Der er ingen prøve til denne uddannelse

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V