Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Dialogmøder om udviklingen på social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område for LUU formandskaber

FEVU inviterer til dialogmøder med formandskaberne for de lokale uddannelsesudvalg for at tale om aktuelle emner i forhold til social- og sundhedshjælper-, social- og sundhedsassistent- og den pædagogiske assistent-uddannelse.

Formålet med møderne er, at parterne bag FEVU fortæller om centrale tiltag og hører de lokale uddannelsesudvalg om lokale initiativer eller udfordringer på uddannelserne.

Målgruppen er formand og næstformand i de lokale uddannelsesudvalg. Da FEVU ønsker, at der deltager både repræsentanter fra arbejdsgiver og arbejdstager på møderne, opfordrer FEVU til at sende en repræsentant fra udvalget, hvis formand eller næstformand er forhindret i at deltage.
 
Møderne er virtuelle og afholdes særskilt på social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område med emner tilpasset det enkelte uddannelsesområde. Vær opmærksom på, hvis du skal tilmelde dig to dialogmøder.

Deadline for tilmelding er fredag den 27. maj 2022.

I modtager materiale, dagsorden og link til mødet ca. en uge før det afholdes.

Klik nedenfor på det møde, som du ønsker at tilmelde dig: