Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Didaktik og læring i pædagogisk arbejde

Om uddannelsen

Deltageren har viden om didaktiske modeller, pædagogiske principper og læreprocesser. Deltageren kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter, som målrettet understøtter udvikling af barnet/den unge/den voksne.

Varighed: 4 dage

Uddannelsens nummer: 47941

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V