Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Samtaleskemaer

Inspiration til elevens forberedelse til forventningssamtalen (pdf)

Inspiration til afholdelse af forventningssamtalen (pdf)

Inspiration til afholdelse af midtvejsevalueringssamtalen (pdf)

Inspiration til afholdelse af slutevalueringssamtalen (pdf)

Karl Tomms spørgsmålstyper (pdf)

Inspiration til refleksionsprocessen (pdf)