Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 2 dage
Uddannelsesnummer : 20813
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU

Efter uddannelsen har du viden om, hvilke læringsmuligheder digitale redskaber giver til asynkron kommunikation, vejledning og feedback til SOSU/PAU-elever i oplæringen i praksis. Samtidig kan du anvende udvalgte digitale redskaber til kommunikation, vejledning og feedback.

Hent uddannelsesmaterialer