Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU

Om uddannelsen

Efter uddannelsen har du viden om, hvilke læringsmuligheder digitale redskaber giver til asynkron kommunikation, vejledning og feedback til SOSU/PAU-elever i oplæringen i praksis. Samtidig kan du anvende udvalgte digitale redskaber til kommunikation, vejledning og feedback.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 20813

Hent uddannelsesmaterialer

Uddannelsens målformulering (pdf)

Uddannelsens inspirationsmateriale (pdf)

Inspirationsmateriale til fjernundervisning (pdf)

Se planlagt hold og tilmeld dig

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer