Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

Om uddannelsen

Deltageren kan anvende digitale enheder til at dokumentere og koordinere pleje- og omsorgsydelser, og medvirke til et tværprofessionelt - og sammenhængende forløb for den enkelte borger. Deltageren har viden om sit dokumentationsansvar og borgerens rettigheder ved dokumentation via digitale enheder.

Varighed: 1 dage

Uddannelsens nummer: 49655

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer