Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper

Om uddannelsen

Deltageren kan, gennem viden om lovgivning og formålet med handleplaner, tilrettelægge og gennemføre en pædagogisk trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. Deltageren medvirker til at kvalitetssikre det samlede borgerforløb ved at dokumentere den pædagogiske indsats og synliggøre resultater gennem journalisering, referater og udarbejdelse af statusrapporter.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 48430

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer