Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Efteruddannelse

AMU-uddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på FEVUs område

FEVU har et ønske om at øge sammenhængen mellem AMU og EUD, så udvalgets AMU-udbud
a) medvirker til at rekruttere og kvalificere ledige til området, 
b) medvirker til at fremme udviklingen fra ufaglært til faglært 
c) medvirker til at efteruddanne og fastholde allerede uddannede medarbejdere på området.

Billede
Oversigt over AMU-uddannelser

 

FEVU har ansvaret for AMU-uddannelser for både hospitalsteknisk assistent og portør, og uddannelserne kan findes under "Alle AMU-uddannelser" nedenfor. Det er også muligt at finde oplysninger om efteruddannelse på de to uddannelser via disse links:

Efteruddannelse for hospitalsteknisk assistentuddannelse

Efteruddannelse for portører

Fælles kompetencebeskrivelser

FEVU udvikler uddannelser til såvel de pædagogiske som de social- og sundhedsmæssige jobområder.

Ved at klikke på et af linkene nedenfor kan du hente den fælles kompetencebeskrivelse (FKB) for det pågældende jobområde og se hvilke uddannelser, der er tilknyttet jobområdet. FKB'erne hentes fra uddannelsesadministration.dk og åbnes i Word.