Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job

Om uddannelsen

Efter gennemført kursus har deltageren:

  • Viden om psykiske og fysiske spændingers påvirkning af hinanden.
  • Viden om opbygningen af arbejdsmiljøsikkerhed på arbejdspladsen.
  • Viden om hvordan arbejdsskader anmeldes, herunder krav til dokumentation og Arbejdstilsynets håndtering af anmeldelsen. 

Efter gennemført kursus kan deltageren:

  • Foretage de rigtige disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og arbejdsfunktioner i eget job.
  • Inddrage relevant teknik i forhold til arbejdssituationen.
  • Anvende relevante øvelser til at forebygge skader og opnå øget velvære.
  • Forstå at handlinger sker på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger inden for eget jobområde.
  • Forebygge forkerte arbejdsstillinger og nedslidning
  • Indhente information om ergonomi, herunder relevant lovgivning og vejledninger fra f.eks. Arbejdstilsynet og BFA. 
  • Kommunikere med fagspecifikke termer om korrekt værktøj, udstyr, materialer og bevægemønstre i forhold til gode ergonomiske arbejdsprocesser, der er centrale for de jobfunktioner som arbejdet indeholder.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 48596

Hent uddannelsesmaterialer

Uddannelsens målformulering (pdf)

Se planlagt hold og tilmeld dig