Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.

Om uddannelsen

Deltageren kan medvirke til at vurdere den ældre borgers ernæringstilstand gennem screening. Deltageren kan samarbejde med borgeren og igangsætte kostændringer med henblik på at fremme ernæringstilstanden. Deltageren kan inddrage relevante samarbejdspartnere i en tværfaglig indsats, herunder evaluere, justere og dokumentere indsatsen.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 42952

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V