Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud

Om uddannelsen

Med udgangspunkt i refleksion, konkrete evalueringsformer og inddragelse af børneperspektiver i den daglige pædagogiske praksis, kan du arbejde med evalueringskultur og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnenes sociale, personlige, kropslige og kognitive trivsel, læring, udvikling og dannelse på tværs af de seks læreplanstemaer.

Du kan arbejde med at udvælge meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet som en del af at udvikle evalueringskulturen.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 49857
 

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer