Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Farmakologi i psykiatrien

Om uddannelsen

Deltageren har kompetencer til at administrere psykofarmaka. Deltageren har øget viden om medicinens virkninger og bivirkninger samt om farmakokinetik og farmakodynamik. Deltageren kan observere borgeren/patienten og handle hensigtsmæssigt på eventuelle forgiftningstilstande. Deltageren har viden om medicinpædagogik i forhold til compliance.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 48102

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer