Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Farmakologi i somatikken

Om uddannelsen

Deltageren kan varetage administration af lægemidler til behandling af somatisk sygdom, herunder medicinering med subcutan kanyle. Deltageren har viden om lægemiddelregning, farmakodynamik og farmakokinetik. Deltageren kan observere borgeren og handle hensigtsmæssigt i forhold til virkning, bivirkning, kontraindikation og medicinudløste forgiftningstilstande, delirium og allergiske reaktioner.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 45673

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V