Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Fastholdelse

AMU er lysten til faglighed, læring hele livet og vejen til efter- og videreuddannelse

Arbejdsmarkedsuddannelserne indtager en central placering i Danmarks uddannelsespolitiske målsætning om livslang læring på arbejdsmarkedet. De bidrager til at skabe et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.

AMU er muligheden for at fastholde medarbejdere, der ønsker styrkede erhvervsrettede kompetencer, karriereveje, faglig fordybelse eller kvalifikationer til efteruddannelse.

AMU er muligheden for målrettet strategisk kompetenceudvikling på arbejdspladsen, så der hos alle medarbejdere findes den nødvendige faglighed, i forhold til jobområdet, jobfunktioner, arbejdsorganisering og de ufaglærte og faglærte medarbejdergruppers løsning af opgaven. 

AMU-uddannelserne er korte uddannelser, som kan sættes sammen i længere forløb og over længere tid, tilpasset arbejdspladsen. 85 % af AMU-uddannelserne på FEVUs område indgår i sammensatte uddannelsesforløb. 

AMU er muligheden for at alle kan gå vejen mod videreuddannelse. Efteruddannelserne kan være meritgivende til EUD, men også for den faglærte medarbejder hjælpe til uddannelsesparate kompetencer, der giver det sidste skub til videreuddannelse for medarbejderen.  

Se for eksempel siderne ”Demensområdet”, ”Oplæringsvejledning” og ”Dagtilbudsområdet”.

Kontakt