Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
26-04-2021

FEVU's AMU-seminar 2021 veloverstået

Godt 40 deltagere blev klogere på udfordringer og løsninger på virtuel undervisning på AMU. Se videoer fra dagen og hent materialer.

Onsdag d. 14. april afholdte FEVU – Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser – AMU-seminaret ”Når virtuelle læringsforløb forandrer AMU – E-didaktiske overvejelser og muligheder.”

Godt 40 deltagere fra skoler og andre aktører på området deltog i seminaret. Der var både status på udviklingen under Corona-pandemien, oplæg om udfordringer og løsninger i forhold til det virtuelle - og så fik deltagerne også tid til at dele erfaringer fra undervisningen og planlægningen af virtuelle AMU-uddannelser.

Hele dagen blev optaget, og du kan se oplæg, hente materialer og læse om dagen her.