Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
24-05-2023

Flere bliver uddannet som pædagogisk assistent

Det viser de seneste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Samtidig har beskæftigelsen for nyuddannede pædagogiske assistenter i perioden 2016 til 2020 været jævnt stigende.

Stigningen i færdiguddannede pædagogiske assistenter var 15,1 % fra 2021 til 2022. Det betød, at der i 2022 blev uddannet 150 flere pædagogiske assistenter end året før. Samtidig har beskæftigelsen for nyuddannede pædagogiske assistenter i perioden 2016 til 2020 været jævnt stigende. For elever, der afsluttede uddannelsen i 2020, var beskæftigelsesfrekvensen på 73 %. For elever, der afsluttede uddannelsen i 2016, var den 48 %.

Data om uddannelserne fra Børne- og Undervisningsministeriet er et vigtigt redskab for FEVU i forhold til at følge med i udviklingen i uddannelserne og lave indsatser, hvor det giver mest mening.

Dyk ned i tallene i datarapporten for pædagogisk assistentuddannelse 2022>