Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
31-05-2023

Flere elever gennemfører en social- og sundhedsuddannelse

Et stigende antal elever fuldfører social- og sundhedsuddannelserne. Det viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

For social- og sundhedshjælperuddannelsen var stigningen i elever, der gennemfører, fra 2021-2022 på 9,8 %, mens den for social- og sundhedsassistentuddannelsen var på 3,8 %.

Det betyder, at der i 2022 blev uddannet 307 flere social- og sundhedsmedarbejdere til at varetage opgaverne i pleje- og omsorgssektoren end i 2021.

”Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft i pleje- og omsorgssektoren er høj,” siger Line Folke, formand for FEVU. ”Derfor er det godt at se, at der kommer flere uddannede ud på arbejdsmarkedet, som kan sikre velfærden for dem, der har brug for omsorg og pleje. FEVU vil fortsætte med at have fokus på, hvad der virker i forhold til at fastholde eleverne gennem hele uddannelsen og dermed få flere gennem uddannelsen.”

”Tallene viser, at der sker en god udvikling, når det handler om at fastholde eleverne i uddannelsen,” 
siger Vinni Jakobsen, næstformand i FEVU. ” Det er en positiv nyhed, der viser, at vi med FEVU’s fokus på, at eleverne gennemfører uddannelserne, er på vej til at sikre en kommende, fagligt uddannet arbejdsstyrke inden for social- og sundhedsområdet. Vi skal dog fortsat gøre os umage med at holde fast i rammer og initiativer, der skaber kvalitet i elevernes uddannelse”.

Udviklingen afspejler, at både oplæringssteder og SOSU-skoler arbejder målrettet på at nedbringe frafaldet på uddannelserne. Således viser tallene, at der er god effekt af de mange lokale tiltag, som bl.a. understøtter at eleverne har gode og sammenhængende uddannelsesforløb.

Data om uddannelserne fra Børne- og Undervisningsministeriet er et vigtigt redskab for Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) i forhold til at følge med i udviklingen i uddannelserne og lave indsatser, hvor det giver mest mening.

De nyeste data for FEVU's uddannelser finder du her>