Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
01-11-2022

Flere pædagogisk assistentelever indgår en uddannelsesaftale inden afslutning af grundforløb 2

Det viser de nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, som er samlet i den seneste data-rapport fra FEVU. I opgørelsen for de første syv måneder af 2022 har 69 % af eleverne indgået aftale. Det er en stigning på over 40 % i forhold til 2020.

Der er siden 2020 sket en klar vækst i andelen af elever på den pædagogiske assistentuddannelse, som indgår en uddannelsesaftale i løbet af grundforløb 2. Det viser den seneste datarapport fra FEVU. I opgørelsen for de første 7 måneder af 2022 har 69 % af eleverne indgået aftale med en arbejdsplads. Det er en klar stigning på over 40 % hen over de seneste to år, hvor det i 2020 var lidt under halvdelen af eleverne (48 %), som havde indgået uddannelsesaftale ved afslutning af grundforløb 2. FEVU ser det som en positiv udvikling, at arbejdsgiverne på det pædagogiske område har taget væsentlige skridt for at sikre flere uddannede på området.

FEVU ønsker, at eleverne tidligt i uddannelsen indgår en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, fordi det skaber tryghed for eleven, og det skaber en tilknytning mellem elev og arbejdsplads. Det er FEVU’s formodning, at det er med til at øge fastholdelsen.

Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020 har et mål om, at 80 % af alle elever på erhvervsuddannelser ved afslutningen af grundforløb 2 skal have en uddannelsesaftale. På den pædagogiske assistentuddannelse skal den målsætning være opfyldt i 2024.