Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Forebyggelse og sundhedsfremme

Om uddannelsen

Deltageren kan anvende konkrete værktøjer til at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende ud fra de overordnede mål i regeringens sundhedsprogram.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 45061

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V