Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
19-06-2024

Fortsat fremgang i indgåede uddannelsesaftaler på FEVU’s tre uddannelser i første kvartal af 2024

Antallet af elever på FEVU’s tre uddannelser fortsætter med at stige i 2024. Det viser de nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, der dækker årets første tre måneder.

I 2023 var der store stigninger i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på FEVU’s tre uddannelser. Og den gode tendens fortsætter i 2024.

For social- og sundhedsassistentuddannelsen var stigningen i indgåede uddannelsesaftaler i årets første tre måneder sammenlignet med samme periode sidste år på 26 %. For social- og sundhedshjælperuddannelsen steg antallet af indgåede uddannelsesaftaler med 43 %. Og for pædagogisk assistentuddannelse var stigningen i første kvartal af 2024 på 36 % sammenlignet med 2023.