Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet

Om uddannelsen

Deltagerne kan tage initiativ til, at borgerens hverdagsliv prioriteres og ses som et indsatsområde i social- og sundhedsarbejdet. Deltageren har viden om sundheds- og sygdomsopfattelser i forskellige befolkningsgrupper, samt metoder til at indsamle og anvende oplysninger om borgerens hverdagsliv til brug i det tværfaglige social- og sundhedsarbejde.

Varighed: 4 dage

Uddannelsens nummer: 40596

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer