Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Indsatser der virker: Gruppevejledning

Uddannelse København i Københavns Kommune har igangsat projektet ’Rundt om gruppevejledning’, som tilbydes Sundhedsforvaltningens oplæringssteder for social- og sundhedselever.

Formålet er at styrke vejledningen ved at indføre gruppevejledning som et supplement til indsatsen på vejledningsområdet. Det indebærer en kvalificering af oplæringsvejlederne på det enkelte oplæringssted, så de kan gennemføre gruppevejledning for deres egne elever. Gruppevejledning har bl.a. udvidet rummet for at differentiere vejledningen i forhold til ’elevtype’ og dermed bidraget til at fremme et professionelt læringsmiljø.

 

Både individuelt og i grupper

Oplæringsstederne kan selv tilrettelægge og tilpasse gruppevejledningen, så sammensætning og hyppighed matcher de lokale forhold, fx i forhold til antal elever på det enkelte oplæringssted. 

Ofte deltager den uddannelsesansvarlige, ligesom lederne lokalt inviteres med i planlægningsfasen for at sikre en organisatorisk forankring af indsatsen. Målet er ikke at fjerne den individuelle vejledning, men lade de to vejledningsfunktioner fungere sideløbende.

Indsatsen er nu sat i drift i Københavns Kommunes over 50 enheder, og en evaluering af projektet viser, at gruppevejledning forbereder eleverne på at indgå i den hverdag, de kommer ud til i praksis, at eleverne lærer at lytte til hinanden, lærer af at høre andres fremlæggelser og feedback, og de reflekterer over egen praksis i grupperne. Gruppevejledningen øger desuden elevernes tryghed i oplæringen og styrker tilknytningen, som er medvirkede til at forebygge frafald.

- Et gruppevejledningsforløb strækker sig over cirka tre måneder med i alt fire vejledninger og fælles vejlederdage. Gruppevejledning tager afsæt i en didaktisk refleksionsmodel, hvor man arbejder med roller, rammer indhold, metode og opfølgning. Et forløb med udvikling af gruppevejledningsindsatsen har været et tilbud til enhederne, som de alle har taget imod. Hvis der i deres arbejde efter et forløb med vores understøttelse er noget, der bøvler, eller hvis der er brug for et brush-up, så hjælper vi med det fra Uddannelse Københavns side, forklarede Christa Hauser fra Uddannelse København på topmødet.

Læs mere om gruppevejledning her og i Rambøll-rapporten på side 38 ff.

 

Gode erfaringer fra "Gruppevejledning"

 

  • Projekt styrker vejledningen af elever gennem gruppevejledning
  • Opkvalificerer oplæringsvejledere med en AMU-uddannelse og fremmer et professionelt læringsmiljø.
  • Omfatter fire gruppevejledninger på tre måneder, som tilrettelægges lokalt på den enkelte enhed efter elevgruppe og behov.
  • Har afsæt i en didaktisk refleksionsmodel.

Tips og gode råd til at komme i gang

  • Læg jeres egen implementeringsstrategi, så I er sikre på, at den passer til jeres lokale behov.
  • Skab et miljø, som gør det muligt for eleverne at lytte, drøfte udfordringer og lære af hinanden.
  • Kompetenceudvikling hjælper til at sikre, at oplæringsvejledere føler sig kompetente til at varetage gruppevejledningen.

Læs mere om indsatsen overførbarhed i Rambøll-rapporten side 38 ff.

<< Tilbage til oversigten