Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Injektion af medicin

Om uddannelsen

Deltageren kan udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Deltageren kan vælge injektionssted og -teknik og informere borgeren om sine handlinger. Deltageren kender til virkning og bivirkning ved subkutan og intramuskulær injektion af lægemidler. Deltageren kan gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Varighed: 1 dage

Uddannelsens nummer: 47968

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer