Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 2 dage
Uddannelsesnummer : 42930
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

Deltageren kan bidrage til innovative processer inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område og medvirke til at vurdere bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag. Deltageren kan understøtte implementering af innovative tiltag gennem formidling og videndeling.

Hent uddannelsesmaterialer