Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

Om uddannelsen

Deltageren kan bidrage til innovative processer inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område og medvirke til at vurdere bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag. Deltageren kan understøtte implementering af innovative tiltag gennem formidling og videndeling.

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 42930

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer