Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
04-07-2023

Institutionsfordelte kvoter for grundforløb 2 på den pædagogiske assistentuddannelse i 2024

Børne- og Undervisningsministeriet træffer årligt beslutning om, hvilke erhvervsuddannelser der dimensioneres, og hvordan uddannelsens kvote fordeles på institutionerne. Den pædagogiske assistentuddannelse dimensioneres i 2024 til en kvote på grundforløbet på 1412 elever.

Udmeldingen om dimensioneringen blev offentliggjort i juni 2023. Dimensioneringen gælder for optaget af elever uden uddannelsesaftale på grundforløbets 2. del og besluttes for ét år ad gangen.

Den enkelte skoles kvote for optag på grundforløb 2 til den pædagogiske assistentuddannelse i 2024 kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.