Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 2 dage
Uddannelsesnummer : 22041
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats

Ved at deltage i denne uddannelse opnår du kompetencer til at kunne observere på ændringer i sundhedstilstand hos en borger med funktionsnedsættelse. Du lærer om metoder til netværkssamarbejde omkring borgeren samt hvordan du sammen med andre faggrupper kan medvirke til dokumentation om borgerens udvikling.

Hent uddannelsesmaterialer