Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Intro til arbejde på plejecentre og i hjemmepleje

Om uddannelsen

Efter uddannelsen har du viden om basale ikke-komplicerede omsorgs- og plejeopgaver hos borgeren på plejehjem eller hjemmepleje, fx støtte til af- og påklædning, rengøring, mobilisering samt støtte til at spise og drikke. Du får viden om etik, kommunikation og omsorg i mødet med borgerne. Du får viden om, hvad du skal observere hos borgeren, sådan at du kan reagere hvis borgeren er ved at blive syg, og du lærer at videreformidle dine observationer til rette sundhedsfaglige kollega.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 49980

Hent uddannelsesmaterialer

Log på nedenfor for at hente prøvemateriale