Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Introduktion til førstehjælp på jobbet

Om uddannelsen

Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Undervisningen giver deltagerne forståelse for førstehjælpens betydning og sigter mod at motivere dem for at gennemføre en egentlig uddannelse i førstehjælp.

Deltageren kan:

-gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,

-forklare hvordan ulykken standses,

-udføre nødflytning på jord og fra bil,

-forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet,

-undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret,

-lægge en person i aflåst sideleje,

-standse en sprøjtende blødning,

-formulere en korrekt alarmering.

Varighed: 0,4 dage

Uddannelsens nummer: 42730

Hent uddannelsesmaterialer

Kontakt