Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 20 dage
Uddannelsesnummer : 47733
DKLL nummer : 5
Se planlagt hold og tilmeld dig
Klinisk observation, refleksion og handling

Deltageren kan på baggrund af viden om anatomi, fysiologi, sygdomslære og blodprøver foretage klinisk observation af komplekse fysiologiske, psykologiske og sociale sammenhænge. Deltageren kan anvende faglig argumentation og fagsprog.

Hent uddannelsesmaterialer