Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Klinisk observation, refleksion og handling

Om uddannelsen

Deltageren kan på baggrund af viden om anatomi, fysiologi, sygdomslære og blodprøver foretage klinisk observation af komplekse fysiologiske, psykologiske og sociale sammenhænge. Deltageren kan anvende faglig argumentation og fagsprog.

Varighed: 20 dage

Uddannelsens nummer: 47733

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer