Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 3 dage
Uddannelsesnummer : 49895
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Koordineret samarbejde i socialpsykiatrien

Efter uddannelsen kan du påtage dig en koordinerende rolle i det tværfaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde omkring borgeren. Du vil have kendskab til metoder til relationel koordinering af det rehabiliterende og helhedsorienterede arbejde med borgerens recovery-proces, hvorved borgerens muligheder for inddragelse i egen proces styrkes.  Du kan med fordel tage denne uddannelse sammen med uddannelsen "Recovery som deltagelse i samfundslivet" der bygger videre på samme tankegang.

Hent uddannelsesmaterialer