Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 2 dage
Uddannelsesnummer : 49790
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Kultur, æstetik og fællesskab

Deltageren har viden om kulturbegrebet, om æstetik og om deltagelse i fællesskaber med forskellige baggrunde, normer, traditioner og værdier. Deltageren kan anvende denne viden til at tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, hvor børnene får oplevelsen af at være tilskuere og aktive deltagere som en del af demokratibegrebet. 

Hent uddannelsesmaterialer