Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Kultur, æstetik og fællesskab

Om uddannelsen

Deltageren har viden om kulturbegrebet, om æstetik og om deltagelse i fællesskaber med forskellige baggrunde, normer, traditioner og værdier. Deltageren kan anvende denne viden til at tilrettelægge et pædagogisk læringsmiljø, hvor børnene får oplevelsen af at være tilskuere og aktive deltagere som en del af demokratibegrebet. 

Varighed: 2 dage

Uddannelsens nummer: 49790

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V