Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2

Om uddannelsen

Deltageren kan etablere inspirerende og udfordrende læringsmiljøer, der giver børnene de bedste betingelser for at bruge krop og sanser så alsidigt som muligt.
Deltageren kan identificere børn som har sansemotoriske udfordringer og hvilken støtte det enkelte barn har brug for. 

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 48735


 

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer