Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

LUU dialogkonference; Samspil og fælles indsatser

Efter en pause er det igen blevet tid til den årlige LUU-dialogkonference. 

FEVU har i år valgt et overordnet fokus på, hvordan FEVU og LUU’erne sammen arbejder strategisk med de store dagsordener på FEVU’s uddannelser. Kun gennem et stærkt samspil og en fælles indsats kan vi gøre en forskel med initiativer, der støtter op om social -og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.  

Med afsæt i politiske aftaler og nedslag i Rambølls’ seneste rapport om indsatser der virker, får vi sammen lejlighed til at drøfte meningsfulde samarbejder mellem LUU og FEVU, men også tid til inspiration og erfaringsudveksling om det konkrete LUU arbejde. 

Deltagerkreds:

  • For skoler, hvor LUU dækker både SOSU og PAU, kan formandskabet plus to øvrige medlemmer deltage. Der sikres paritetisk deltagelse. LUU, der alene dækker enten SOSU eller PAU, kan deltage med 2 repræsentanter fra hver LUU
  • For skoler, hvor LUU er opdelt i et SOSU LUU og et PAU LUU, kan formandskabet for hvert af de to LUU deltage.
  • Hvis der ikke er repræsentanter for Danske Regioner efter udvælgelse af deltagere efter ovenstående principper, kan der yderligere inviteres én regional repræsentant. I disse tilfælde sikres deltagelse af en yderligere repræsentant fra B-siden for at sikre paritet, og i disse tilfælde kan der deltage i alt seks LUU-repræsentanter fra den pågældende skole.
  • For professionshøjskoler kan LUU formandskabet deltage
  • Fra hver skole kan en skolerepræsentant deltage.

Praktiske oplysninger:

Dato: 29. august 2024 

Tid: 10.00-15.30 (Tjek ind og morgenmad fra kl. 9.30)

Sted: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Programmet for dagen er under udvikling, men sæt allerede nu kryds i kalenderen og tilmeld dig nedenfor.

Tilmeldingsfrist er mandag den 12. august 2024