Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
22-03-2024

Markant flere elever på social- og sundhedsuddannelserne

Både for social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter er sket en stigning i antallet af uddannelsesaftaler fra 2022 til 2023.

Der er mangel på faglært arbejdskraft, og efterspørgslen forventes at stige i de kommende år, hvilket særligt ses på de store velfærdsområder. Der er derfor behov for, at flere vælger at tage en erhvervsuddannelse. Det er derfor positivt, at der på både for social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter er sket en stigning i antallet af uddannelsesaftaler fra 2022 til 2023.

Antallet af elever på de to social- og sundhedsuddannelser er steget markant i 2023 sammenlignet med 2022. Det viser de nyeste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. I 2023 indgik arbejdsgivere 6.473 uddannelsesaftaler med social- og sundhedsassistentelever og 4.643 uddannelsesaftaler med social- og sundhedshjælperelever. Det er henholdsvis 21 % og 18 % flere aftaler end året før, hvor arbejdsgivere indgik henholdsvis 5.328 og 3.946 aftaler.

Der er flere steder i landet mangel på uddannet personale, og med et voksende behov for flere medarbejdere til pleje- og omsorgssektoren i kommuner og regioner ser det faglige udvalg FEVU positivt på den markante fremgang i antal elever på uddannelserne. Fremgangen tyder på, at de mange indsatser, som parterne bag uddannelserne og de mange aktører omkring uddannelserne har iværksat for at øge kvaliteten på uddannelserne og gøre dem mere attraktive, virker.