Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
25-08-2023

Markant fremgang i indgåede uddannelsesaftaler på FEVU’s tre uddannelser

De seneste tal om indgåede uddannelsesaftaler på FEVU’s tre uddannelser viser en markant fremgang i de første fem måneder af 2023 sammenlignet med samme periode i 2022. Tallene er en del af seneste datarapport på FEVU’s område.


De seneste tal om indgåede uddannelsesaftaler på FEVU’s tre uddannelser viser en markant fremgang i de første fem måneder af 2023 sammenlignet med samme periode i 2022. For social- og sundhedsassistentuddannelsen er stigningen i indgåede uddannelsesaftaler på 19 %, for social- og sundhedshjælperuddannelsen er stigningen på 17 % og for pædagogisk assistentuddannelse er den på 10 %.

FEVU ser positivt på den markante fremgang i indgåelsen af uddannelsesaftaler. Fremgangen tyder på, at de mange indsatser, som parterne bag uddannelserne og de mange aktører omkring uddannelserne har iværksat for at tiltrække og fastholde elever, virker.

Tidligere i år viste tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, at et stigende antal elever gennemfører alle tre uddannelser. Tallene om indgåede uddannelsesaftaler er en del af seneste datarapport på FEVU’s område, som SEVU har udarbejdet. Du kan læse hele rapporten her>