Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Materialepakker om uddannelsesændringer 2022

Der er kommet uddannelsesændringer på pædagogisk assistent-, social- og sundhedsassistent- og social- og sundhedshjælperuddannelsen. Her findes der materialepakker med ændringerne for alle tre uddannelser.

Pædagogisk assistentuddannelse

Materialepakke til implementering af uddannelsesændringer 2022

Fællesudvalget for Erhvervsrettede uddannelser (FEVU) har pr. 1. august 2022 gennemført uddannelsesændringer på den pædagogiske assistentuddannelse.

Ændringer er sket på baggrund af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) initiativ om forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem. FEVU har som følge heraf udformet nye grundforløbsmål og nye prøvebeskrivelser til den pædagogiske assistentuddannelse.

Alle regler om prøvebeskrivelser er med forenklingen flyttet fra uddannelsesordningen til §6 i uddannelsesbekendtgørelsen. Der er ikke ændret i prøveform og varighed af de afsluttende prøver, men alle de afsluttende prøver er beskrevet ud fra fire prøveelementer (mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier).

FEVU har valgt at afvente evaluering af den pædagogiske assistentuddannelse, inden FEVU træffer beslutning om evt. ændringer i den pædagogiske assistentuddannelses hovedforløb.

Materialer
Til brug for de faglige udvalgs arbejde med forenkling af grundforløbsmål har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en taksonomivejledning, som FEVU har anvendt i udviklingen af nye mål.

Taksonomivejledningen kan findes her.

De nye grundforløbsmål kan ses og printes her.

Oplæringsmål for pædagogisk assistent kan ses her.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Materialepakke til implementering af uddannelsesændringer 2022

Fællesudvalget for Erhvervsrettede uddannelser (FEVU) har pr. 1. august 2022 gennemført uddannelsesændringer på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Baggrunden for ændringerne på social- og sundhedsuddannelserne sker som opfølgning på evaluering af social- og sundhedsuddannelserne (2021), som adresserede et ønske om øget fokus på kommunikations- og relationskompetence i uddannelserne. Evalueringen af social- og sundhedsuddannelserne kan findes her.

På den baggrund har FEVU indarbejdet mål i de uddannelsesspecifikke fag om kommunikation og relationsdannelse på social- og sundhedsuddannelserne.

Derudover er der sket ændringer på alle FEVU's uddannelser på baggrund af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) initiativ om forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem. FEVU har som følge heraf udformet nye grundforløbsmål og nye prøvebeskrivelser i alle uddannelsesbekendtgørelserne.

Alle regler om prøvebeskrivelser er flyttet fra uddannelsesordningen til §6 i uddannelsesbekendtgørelsen. Der er ikke ændret i prøveform og varighed af de afsluttende prøver, men alle de afsluttende prøver er beskrevet ud fra fire prøveelementer (mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier).

Som grundlag for forenkling af grundforløbsmålene fra videns-, færdigheds- og kompetencemål til kun at omfatte grundforløbskompetencemål, gennemførte FEVU en analyse ”Lokale ønsker til revision af mål på grundforløb 2 på social- og sundhedsuddannelserne”. Analysen blev lagt til grund for FEVU's pejlemærker for de nye grundforløbsmål.

I forlængelse af arbejdet med udformning af nye grundforløbsmål har FEVU kvalitetsjusteret slutkompetencemålene på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Der er ikke foretaget ændringer i oplæringsmålene.

Materialer
Til brug for de faglige udvalgs arbejde med forenkling af grundforløbsmål har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en taksonomivejledning, som FEVU har anvendt i udviklingen af nye mål.

Taksonomivejledningen kan findes her.

Til brug for implementering af de nye mål på social- og sundhedsassistentuddannelsen pr. 1 august 2022 har SEVU udarbejdet oversigt over ændringer i uddannelsens mål. Ændringer er anført med rød skrift.

Oversigten over ændringer kan ses og printes her.

Oplæringsmål for social- og sundhedsassistent kan ses her.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Materialepakke til implementering af uddannelsesændringer 2022

Fællesudvalget for Erhvervsrettede uddannelser (FEVU) har pr. 1. august 2022 gennemført uddannelsesændringer på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Baggrunden for ændringerne sker som opfølgning på evaluering af social- og sundhedsuddannelserne (2021), som adresserede et ønske om øget fokus på kommunikations og relationskompetence i uddannelserne. Evaluering af social- og sundhedsuddannelserne kan findes her.

På den baggrund har FEVU indarbejdet mål i de uddannelsesspecifikke fag om kommunikation og relationsdannelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Derudover er der sket ændringer på alle FEVU's uddannelser på baggrund af Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) initiativ om forenkling af erhvervsuddannelsernes beskrivelsessystem. FEVU har som følge heraf udformet nye grundforløbsmål og nye prøvebeskrivelser i alle uddannelsesbekendtgørelserne.

Alle regler om prøvebeskrivelser er flyttet fra uddannelsesordningen til §6 i uddannelsesbekendtgørelsen. Der er ikke ændret i prøveform og varighed af de afsluttende prøver, men alle de afsluttende prøver er beskrevet ud fra fire prøveelementer (mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier).

Som grundlag for forenkling af grundforløbsmålene fra videns-, færdigheds- og kompetencemål til kun at omfatte grundforløbskompetencemål, gennemførte FEVU en analyse ”Lokale ønsker til revision af mål på grundforløb 2 på social- og sundhedsuddannelserne”. Analysen blev lagt til grund for FEVUs pejlemærker for de nye grundforløbsmål

I forlængelse af arbejdet med udformning af nye grundforløbsmål har FEVU kvalitetsjusteret slutkompetencemålene på social- og sundhedshjælperuddannelsen. Der er ikke foretaget ændringer i oplæringsmålene.

Materialer
Til brug for de faglige udvalgs arbejde med forenkling af grundforløbsmål har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en taksonomivejledning, som FEVU har anvendt i udviklingen af nye mål.

Taksonomivejledningen kan findes her.

Til brug for implementering af de nye mål på social- og sundhedshjælperuddannelsen pr. 1 august 2022 har SEVU udarbejdet oversigt over ændringer i uddannelsens mål. Ændringer er anført med rød skrift.

Oversigten over ændringer kan ses og printes her.

Oplæringsmål for social- og sundhedshjælper kan ses her.