Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Medicinadministration

Om uddannelsen

Deltageren kan selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient. Deltageren kan observere og handle hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden herom i sundhedsprofessionelle databaser. Deltageren kan dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 48101

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer