Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Medvirken til pleje af borger med KOL

Om uddannelsen

Ud fra kendskab til sygdommen KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) kan deltageren i det daglige
arbejde observere sygdommen, medvirke i plejeopgaverne i forbindelse med behandlingen og samarbejde med det tværfaglige team omkring borgeren med KOL.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 40121

Hent uddannelsesmaterialer

Der er ingen prøve til denne uddannelse

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V