Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Medvirken til rehabilitering

Om uddannelsen

Deltageren kan samarbejde tværfagligt og medvirke ved tilrettelæggelse af borgerens dagligliv.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 40126

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V