Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Medvirken ved medicinadministration

Om uddannelsen

Deltageren kan medvirke ved medicinadministration inden for sit ansvars- og kompetenceområde med afsæt i arbejdspladsens instrukser og gældende lovgivning. Deltageren har viden om hvordan man udleverer medicin, hjælper borgeren med korrekt indtagelse og observerer og reagerer på forandringer ud fra viden om virkning, bivirkning og interaktioner hos de hyppigst forekommende lægemidler i din praksis.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 49489

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer