Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 3 dage
Uddannelsesnummer : 49489
DKLL nummer : 3
Se planlagt hold og tilmeld dig
Medvirken ved medicinadministration

Deltageren kan medvirke ved medicinadministration inden for sit ansvars- og kompetenceområde med afsæt i arbejdspladsens instrukser og gældende lovgivning. Deltageren har viden om hvordan man udleverer medicin, hjælper borgeren med korrekt indtagelse og observerer og reagerer på forandringer ud fra viden om virkning, bivirkning og interaktioner hos de hyppigst forekommende lægemidler i din praksis.

Hent uddannelsesmaterialer