Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidels

Om uddannelsen

Deltageren kender til psykiske lidelsers fremtrædelsesformer hos borgere, der har en kognitiv funktionsnedsættelse. Deltageren kan iagttage og handle ved tegn på psykiske lidelser og dokumentere, videregive og samarbejde i forhold til dette. Deltageren kan gennem relationsarbejdet med borgeren handle trivselsfremmende.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 48216

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer