Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 3 dage
Uddannelsesnummer : 48670
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

Deltageren kan anvende en mentaliserende tilgang som en metode i det fagprofessionelle arbejde med børn, unge og voksne. Deltageren har indblik i mentale tilstande og mentalisering som begreb. Deltageren kan se bag om adfærden og være opmærksom på sin egen rolle, samt betydningen af en varierende mentaliseringsevne.

Hent uddannelsesmaterialer