Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde

Om uddannelsen

Deltageren kan anvende en mentaliserende tilgang som en metode i det fagprofessionelle arbejde med børn, unge og voksne. Deltageren har indblik i mentale tilstande og mentalisering som begreb. Deltageren kan se bag om adfærden og være opmærksom på sin egen rolle, samt betydningen af en varierende mentaliseringsevne.

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 48670

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer