Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Minister: Vi har brug for folk som Else

Else arbejdede i 35 år som social- og sundhedshjælper i en vestjysk kommune. Else kan godt lide mennesker – at snakke med dem og hjælpe dem. Og hun får noget igen. Borgerne, hun arbejder med, spørger interesseret til Else og hendes familie. Hun lærer mennesker at kende, hun ellers aldrig ville have været i kontakt med. Jo, der har også været tunge arbejdsdage i de 35 år, men Else er ikke i tvivl om, at hun har gjort en stor forskel for mange mennesker og for fællesskabet i den lille by, hun kommer fra, og hun ser tilbage på sit arbejdsliv med glæde og stolthed.

Historien om Else kommer fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S).

- Vi bliver fattige som samfund uden folk som Else. Det handler om fællesskab, om hvordan vi behandler hinanden og om hvilken støtte og hjælp, vi giver til de svageste i samfundet, konstaterede han i sin videohilsen til topmødet ”Sådan øger vi gennemførelsen på social- og sundhedsuddannelserne”.
 

”Man har ret til en ordentlig alderdom efter et langt arbejdsliv. Derfor er jeg også glad for, at I med konferencen sætter fokus på, hvordan vi får flere til at gennemføre social- og sundhedsuddannelserne”.

Mattias Tesfaye, børne- og undervisningsminister

Ret til en god alderdom

Derfor ser han og resten af regeringen også med alvor på demografien og tallene, vi kender alt for godt: 200.000 flere ældre indenfor få år og en mangel på 15.000 medarbejdere som Else.

- Det tager vi meget alvorligt, fordi vi mener, at ret og pligt går hånd i hånd. Man har ret til en ordentlig alderdom efter et langt arbejdsliv. Derfor er jeg også glad for, at I med konferencen sætter fokus på, hvordan vi får flere til at gennemføre social- og sundhedsuddannelserne.

Fra politisk hold er der flere tiltag i støbeskeen for at øge både optag og gennemførelse på social- og sundhedsuddannelserne. En nylig indgået politisk aftale skal bl.a. fjerne unødige barrierer for opkvalificering og optag på uddannelserne. Der kommer et permanent økonomisk løft af det taxameter, der finansierer uddannelserne, ligesom mentorordningerne, sprogstøtte, simulationstræning m.m. kan styrkes med de penge, området får tilført, forklarede Mattias Tesfaye.

Mange bække små ...

De politiske tiltag skal ses, understregede ministeren, i sammenhæng med bl.a. den nyligt indgåede trepartsaftale, som giver et lønløft til disse medarbejdergrupper, og med den aktuelle ældrereform og det økonomiske løft af ældreområdet, som er på vej.

- Jeg håber, at de mange forskellige initiativer tilsammen kan være med til at understøtte at flere starter på uddannelserne, gennemfører dem og vil finde glæde som Else i at være ansat med at arbejde med ældre mennesker i vores samfund. Og jeg er sikker på, at I som skoler og alle omkring jer også vil bakke op om det arbejde. Vi er kun lige begyndt.

Se Mattias Tesfayes videohilsen til topmødet her:
 

 

<< Tilbage til hovedsiden