Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
Varighed : 3 dage
Uddannelsesnummer : 48217
DKLL nummer : 4
Se planlagt hold og tilmeld dig
Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning

Deltageren kan ud fra viden om neuropædagogik tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren.  Deltageren kan kommunikere, iagttage og dokumentere med udgangspunkt i et neuropædagogisk perspektiv, der tager højde for borgerens svingende funktionsniveau. 

Hent uddannelsesmaterialer