Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse

Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning

Om uddannelsen

Deltageren kan ud fra viden om neuropædagogik tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. 
Deltageren kan kommunikere, iagttage og dokumentere med udgangspunkt i et neuropædagogisk perspektiv, der tager højde for borgerens svingende funktionsniveau. 

Varighed: 3 dage

Uddannelsens nummer: 48217

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer