Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
11-10-2023

Ny datarapport fra FEVU viser mangel på arbejdskraft

Den nye datarapport for FEVU’s tre uddannelser er netop færdiggjort, og de seneste tal for beskæftigelsen blandt nyuddannede viser, at der fortsat er stor efterspørgsel efter uddannet social- og sundhedspersonale og pædagogisk personale.

Tallene bekræfter Robusthedskommissionens arbejde, hvor fremskrivninger af personalebehovet tyder på, at der i fremtiden vil mangle flere social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i forhold til i dag.

Beskæftigelsesfrekvensen for elever, der blev færdiguddannet i 2021, er for social- og sundhedsassistenter 90 %, mens den er 92 % for social- og sundhedshjælperne. For pædagogiske assistenter er beskæftigelsesfrekvensen 81 % og er dermed steget markant fra 68 % i 2019. 
 
For de to social- og sundhedsuddannelser er der mangel på arbejdskraft i store dele af landet. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). FEVU er derfor opmærksom på, at der fortsat skal arbejdes med forskellige rekrutteringstiltag. Udvalget ønsker at skabe flere veje til at tage en uddannelse og har besluttet at udvikle en fleksibel vej til at blive faglært social- og sundhedshjælper. Forventningen er, at den nye adgang skal være klar til at træde i kraft allerede d. 1. august 2024.

Dyk ned i tallene i datarapporten>

Om beskæftigelsesfrekvens


En beskæftigelsesfrekvens på 100 % svarer til, at alle nyuddannede er i fuldtidsbeskæftigelse. Det betyder, at både ledighed og deltidsbeskæftigelse trækker beskæftigelsesfrekvensen ned under 100 %. Eksempelvis er beskæftigelsesfrekvensen for to personer 75 %, hvis den ene arbejder fuld tid og den anden arbejder halv tid (18 ½ time om ugen). En beskæftigelsesfrekvens på 90 % er tæt på, at alle uddannede er i arbejde, da deltidsbeskæftigede trækker procentsatsen ned.