Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
23-11-2023

Ny litteraturgennemgang af eksisterende viden om frafald på social- og sundhedsuddannelserne

Gennemgangen er en del af en større undersøgelse af indsatser, der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb.


Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser (FEVU) – FOA, KL og Danske Regioner – og Danske SOSU-skoler har igangsat en undersøgelse af indsatser, der kan øge gennemførelsen og reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb. Rambøll Management Consulting står for dataindsamling, analyse og rapport.

En del af undersøgelsen ’Virksomme indsatser til at reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne’ er en gennemgang af den eksisterende viden om frafald på hovedforløbet på social- og sundhedsuddannelserne.

Litteraturgennemgangen har haft fokus på at kortlægge eksisterende viden om frafaldsproblematikker og virksomme indsatser på området. Derudover indeholder notatet anbefalinger til, hvor parterne bag projektet bør fokusere for at få større viden og indsigt i strukturelle forhold, som har betydning for gennemførelsen samt viden om virksomme indsatser.

Gennemgangen af den eksisterende viden på området sker som afsæt for udvælgelse af en række indsatser, der er lovende i forhold til at øge gennemførelsen og reducere frafaldet.  Der er gennemført en række interviews med lokale uddannelsesudvalg samt kommunale og regionale aktører for at identificere nogle af de indsatser, som har vist sig at være virksomme, eller som har anvendt perspektivrige greb til at øge gennemførslen og reducere frafaldet. Den endelige rapport forventes offentliggjort i december 2023.

Parterne bag det fælles frafaldsinitiativ vil drøfte de virksomme indsatser og perspektivrige greb, som undersøgelsen har identificeret, med centrale og lokale aktører i begyndelsen af 2024. Som en del af denne proces samles udvalgte aktører til et Topmøde med fokus på gennemførsel på social- og sundhedsuddannelserne i foråret 2024.