Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
22-02-2023

Ny rapport om tendenser på demensområdet

FEVU har netop fået lavet en analyse, som afdækker erfaringer og behov i anvendelsen af AMU-uddannelser på det demensfaglige felt. Analysen skal bruges som baggrundsviden for FEVU for at justere AMU-uddannelserne, så de matcher arbejdsmarkedets behov.

Rapporten afdækker tendenser på demensområdet i dag og giver en række anbefalinger til justering af den samlede palette af AMU-uddannelser, som FEVU udbyder. Derudover kommer rapporten også med inspiration til, hvordan udbydere kan tilrettelægge AMU i fremtiden med best-practice-eksempler på sammensætning af uddannelser i forløb, der passer til målgruppen.

Baggrunden for analysen er, at et stigende antal ældre i samfundet også betyder et stigende antal personer med demenssygdom. Derfor stiger mængden af pleje og omsorg for disse borgere, men også kompleksiteten på tværs af kommuner, regioner og sektorer øges. Det medfører et stigende behov for målrettet opkvalificering. Der bliver nu igangsat et udviklingsarbejde, som på baggrund af rapporten skal udvikle en række nye AMU-uddannelser på demensområdet.

Læs hele rapporten: Udvikling af udbuddet af arbejdsmarkedsuddannelser på det demensfaglige område (pdf)

I forbindelse med rapporten er der også lavet en video, som fortæller om de mange muligheder for at sammensætte AMU-uddannelser i forløb til forskellige målgrupper. Den kan ses herunder.