Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
19-03-2024

Nye uddannelsesbekendtgørelser på FEVU's område

De nye uddannelses-bekendtgørelser giver bl.a. nemmere adgang til social- og sundhedsuddannelsernes hovedforløb for elever med en gymnasial uddannelse og elever, der har bestået grundforløb 2 på pædagogisk assistentuddannelsen.

Der er udstedt nye uddannelsesbekendtgørelser på FEVU’s tre uddannelser, herunder bekendtgørelse på den pædagogiske assistentuddannelse, hvor der i forlængelse af arbejdet med revision af uddannelsen er ændret i §1 formålsbeskrivelsen, i §4 hvor kompetencemålene er omskrevet og reduceret fra 21 til 15 kompetencemål.

I uddannelsesbekendtgørelserne for social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelsen er der indført en ændring af §2, som giver mulighed for, at elever med en gymnasial uddannelse kan blive godskrevet grundforløb 2 og påbegynde uddannelsen på hovedforløbet, dog med en kort supplering på 2,5 dage til at opnå certifikaterne i førstehjælp og brandbekæmpelse.

Elever, der har bestået grundforløb 2 på pædagogisk assistentuddannelse, får med de nye bekendtgørelser også mulighed for et afkortet grundforløb 2 på 4 uger, hvor de kan opnå undervisning i naturfag, og herefter har de mulighed for at påbegynde hovedforløbet på de to social- og sundhedsuddannelser.

I bekendtgørelsen til social- og sundhedshjælperuddannelsen er der indført en ny AMU-pakke til fleksibel social- og sundhedshjælper, som består af arbejdsmarkedsuddannelser, som giver mulighed for, at 15 af de 17 ugers skoleundervisning på hovedforløbet kan tages som arbejdsmarkedsuddannelser.

De nye uddannelsesbekendtgørelser træder i kraft pr. 1. august 2024, og kan hentes på følgende link:

Pædagogisk assistent
Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedshjælper
 
Uddannelsesordningerne sendes efterfølgende i 4 ugers høring på skolerne.