Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

Billede
FEVU-uddannelse
09-05-2023

Nyt infoark om Ny mesterlære

SEVU har undersøgt erfaringerne på social- og sundhedsområdet med Ny mesterlære og udgiver på den baggrund et informationsark, som skal gøre Ny mesterlæreordningens styrker mere tydelige.

FEVU anbefaler anvendelse af Ny mesterlære, når det passer til elevens individuelle behov. Og FEVU anbefaler, at arbejdsgiver og skoler er opsøgende i forhold til, om ordningen kan være en relevant vej for nogle elever til at tage en social- og sundhedsuddannelse. Ny mesterlæreordningen kan dermed fungere som et supplerende rekrutterings- og fastholdelsesværktøj.

FEVU har fokus på rekruttering og fastholdelse og er derfor optaget af at synliggøre de mange muligheder, der er for at tage en uddannelse som social- og sundhedsassistent eller som social- og sundhedshjælper. Derfor har FEVU fået lavet en samlet oversigt over alternative adgangsveje til en social- og sundhedsuddannelse.