Fællesudvalget for Erhvervsrettede Velfærdsuddannelser

Erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet

FEVU-uddannelse

Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge

Om uddannelsen

Deltageren har færdigheder i at kunne varetage de specielle omsorgs- og plejeopgaver, der knytter sig til arbejdet med alvorligt syge mennesker i eget hjem.

Varighed: 5 dage

Uddannelsens nummer: 44782

Hent uddannelsesmaterialer

Log ind nedenfor, for at hente prøvematerialer

Kontakt

Ellen Kjær/Dorte Juul Jensen
3817 8292/3817 8298
Vesterbrogade 6D, 4.1620 København V